Kammarfläktar

Kort om oss

Fans4you Sweden AB är ett företag med inriktning på att designa, tillverka och leverera specialfläktlösningar för flerbostadshus samt kommersiella- och offentliga fastigheter.

Fans4you är helt fristående företag som använder sig av ett flertal välkända leverantörer av fläkthjul och motorer. Vi är oberoende och använder det som för tillfället är det bästa på marknaden. Genom att till 100% koncentrera oss på specialfläktar för ett visst ändamål kan vi erbjuda våra kunder ett koncept som alltid fungerar.

Bland våra kunder finns allt från Sveriges ledande grossister till industrier, entreprenad- och serviceföretag. Hur kan vi hjälpa dig?

Våra tre ledsjärnor är innovation, kompetens och enkelhet

  • Våra produkter skall vara innovativa och hela tiden ligga i framkant vad gäller kundnytta
  • Hög kompetens skall genomsyra hela vår organisation och det skall märkas
  • Det skall vara enkelt att ha med Fans4you att göra. Innovation och kompetens skall leda till enkelhet